Wozoko groep 3

1 | 2 >>
n het kader van actief burgerschap gaat een keer per maand een groepje kinderen naar de WOZOKO om daar samen met ouderen een activiteit te doen. Dit zijn de foto's van afgelopen week.
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem