Onze school

In het verre verleden waren er in Kessel-dorp 3 scholen: een kleuterschool, een meisjesschool en een jongensschool (kleuterschool St. Anna en de lagere scholen St. Anna en St. Jozef). In mei 1975 werden de eerste 3 klassen van de lagere scholen gemengd en waren er in het schooljaar 78/79 een kleuterschool en twee gemengde lagere scholen.

De samenwerking tussen deze scholen, die op een steenworp afstand van elkaar af lagen, groeide. Het aantal kinderen dat deze scholen bezocht liep langzaam terug. Mede daardoor kwam er in het schooljaar 82/83 een fusie tot stand tussen de beide lagere scholen. De naam werd "De Merwijck".

In augustus 1985 kwam een tweede fusie tot stand: door de Wet op het Basisonderwijs zijn kleuter- en lagere school samengevoegd tot een school:
RK basisschool "De Merwijck"

Enkele foto's

Klik voor een vergroting.
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem

vervolg

De school dankt haar naam aan de familie Van Merwijck die van 1541 tot en met 1798 op het Huys te Kessel heeft gewoond. Vanaf de huidige plek van de school is de ruïne van het kasteel van Kessel nog net te zien, waardoor het huidige en moderne onderwijs zichtbaar verbonden is met de geschiedenis tot in de Middeleeuwen.

Nieuwbouw in 2002

Sinds de Wet op het Basisonderwijs in 1985 bleef De Merwijck toch gehuisvest in 2 gebouwen. In september 2002 kon een volledig nieuw schoolgebouw betrokken worden.

De Merwijck als school kenmerkt zich door helderheid en openheid. Bovendien zijn de kleuren en hun onderlinge afstemming warm van toon. Dat maakt het gebouw bijzonder kindvriendelijk. Veel zorg is besteed aan de wijze waarop het onderwijs inhoudelijk is vormgegeven: de niveaus in het gebouw corresponderen met de onderbouw en bovenbouw. Zowel gescheiden als gezamenlijk kan het onderwijs daardoor optimaal worden verzorgd; bovendien elk met een eigen speelplaats. Per 2 klassen hebben de kinderen een eigen opbergruimte én een gezamenlijke verwerkingsruimte die gebruikt wordt voor zelfstandig werk, aparte begeleiding en het werken op de moderne computers die op een netwerk zijn aangesloten. Het gebouw beschikt over een royale, magnifieke gemeenschapsruimte compleet met speellokaal en podium.

Mede dankzij de enorme saamhorigheid bij de Kesselse bevolking, het bedrijfsleven en de gemeente kon de school ook zoveel extra inkomsten verwerven dat er een compleet nieuwe inrichting qua meubilair kon worden aangeschaft. De kunstuitingen die daarbij gebruikt werden, hebben dan ook een prominente plaats in het gebouw gekregen.