Over de oudervereniging

De Oudervereniging van basisschool De Merwijck bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Luc Verkoelen
Secretaris Mariëlle Giesbertz
Penningmeester Willeke Wellmans
Lid: Karin Heldens
Lid: Kim Hunnekens
Lid: Ingrid Lenders
Lid: Kim van de Pas
Lid: Jozé Relouw
Lid Loes Sieben
Lid: Angela Verstraeten
Lid: Bianca van der Werf
   
Bij de vergaderingen zijn verder aanwezig:  
Teamlid: Ronald van den Berg
Mieke Vissers
Directeur: Lucille Keursten

Doelstelling:
Het doel van de oudervereniging is het organiseren van niet-onderwijskundige activiteiten met de hulp en inzet van ouders en leerkrachten van de school. Deze activiteiten zijn onder andere Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de schoolfotograaf, een thema-avond en het verkeersexamen.

Een van de meest recente activiteiten is de verkeersveiligheid rond de school. Er zijn diverse ouders die de kinderen bij de school komen halen en brengen met de auto. Dit levert gevaarlijke situaties op. Om dit onder de aandacht te brengen en hier actief verbetering in te verkrijgen is een werkgroep opgericht die zich hiermee bezighoudt.

U kunt zicht voorstellen dat al deze activiteiten geld kosten. Met beperkte financiële middelen worden deze activiteiten bekostigd. De financiering vindt plaats door een ouderbijdrage.

Als we terugkijken naar de afgelopen jaren kunnen we trots zijn wat er bereikt is met hulp van de oudervereniging:

 

  • Actief meedenken en mee helpen bij de realisatie van de nieuwe school;
  • Luizenprobleem constant aangekaart en een structurele controle opgezet;
  • Schoolfotograaf van soms naar jaarlijks terugkerend en daarbij de mogelijkheid van een broer-zus foto;
  • Het opzetten van een poule van ‘activiteitenouders’. Deze ouders kunnen opgeroepen worden bij bepaalde activiteiten waar veel hulp bij nodig is;
  • Verbeteringen van de aanpak en organisatie van jaarlijks terugkerende activiteiten.
  • Actief aankaarten van de verkeersveiligheid rond de school.

 

Vergaderingen

Zoals de naam "oudervereniging" zal zegt, zijn we een vereniging. Dit betekent o.a. dat we zo transparant als mogelijk ons naar de ouders richten.
Zes keer per jaar vindt een bestuursvergadering plaats. Tevens is er eenmaal per jaar een jaarvergadering waarbij alle ouders uitgenodigd worden.
Elke 3 jaar worden de bestuursleden herkiesbaar gesteld.

Contact
Via het digitale informatiesysteem "Isy"  worden de ouders geïnformeerd over de lopende activiteiten en indien nodig gevraagd voor hun persoonlijke inzet.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via email ons te benaderen. Zie het onderdeel contact onderaan deze pagina. Wij zullen uw email z.s.m. beantwoorden.

Contact oudervereniging

Voor vragen of reacties, mail gerust naar de ouderver. Emailadres en/of telefoonn. toevoegen aub.


Typ de onderstaande code exact over.
captcha


Onderdelen met een * zijn verplicht.