Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad bespreken ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school.
Meer informatie kunt u terugvinden in de schoolgids.
Mailadres: medezeggenschapsraad@kcleef.nl